TIPS VOOR RESTANTEN VERKOOP

Waar moet u op letten als u uw restanten wilt verkopen?

EURO OVERSTOCK B.V. is van mening dat voor A-merk leveranciers bij het verkopen van restanten voorop moet staan dat het nooit de reguliere verkoop mag schaden. Dit, omdat onze ervaring is dat de totale waarde van de restanten vaak nog geen één procent van de totale omzet bedraagt.

Als u dezelfde mening bent toegedaan, adviseren wij u na te denken over verkooprestricties bij het verkopen van uw restanten, dit kunnen restricties zijn in de vorm van uitingen, afzetkanalen of regio’s.

Verkoop aan reguliere klanten

Onze ervaring leert dat u het hoogste rendement haalt bij het verkopen van uw restanten als u deze restpartijen aanbiedt aan uw reguliere klanten. Uwreguliere klanten zijn vaak heel goed in staat grote volumes restanten voor een goede prijs weg te zetten. Daarbij is het goed mogelijk om uw reguliere klanten door middel van een korting over te halen extra in te laden.

Daarin zien wij echter meerdere gevaren:

  • bullet U heeft bewust gekozen voor een harde relaunch en u wilt dat al uw klanten de nieuwe producten in de schappen hebben staan. Het kan bij de consumenten en uw klanten verwarrend zijn als de oude en de nieuwe producten tegelijkertijd worden gevoerd;
  • bullet Uw klant kan de korting gebruiken om de reguliere prijs te verlagen;
  • bullet Uw klant laat zich niet overhalen/dwingen om een (extra) actie in te plannen. In dat geval zal de verkoop van uw restanten niet leiden tot een extra afname van de consument van uw product. Naast het probleem van forward-buy, is er ook het gevaar dat uw restantenproblematiek een cyclisch karakter krijgt.

Andere mogelijkheden

Het kan zo zijn dat u bij de verkoop van uw restanten niet tot een oplossing bent gekomen met uw reguliere klanten. Anderzijds kan het zijn dat u er bewust voor kiest om uw restanten niet binnen uw reguliere verkoopkanalen aan te bieden. Wellicht om één van de bovenstaande redenen.

U zult in die situaties moeten kijken naar andere mogelijkheden. Als u zoekt naar oplossingen voor de verkoop van uw restanten buiten de reguliere afzetkanalen, denkt u dan eens aan de volgende restricties:

Mogen uw restanten op de folder komen?

Afnemers zijn vaak bereid meer voor partijen te betalen als uw A-merk restant op de folder mag.

Aan welke afzetkanalen wilt u verkopen?

Wilt u beslist dat uw restanten worden verkocht in bepaalde afzetkanalen of wilt u bepaalde afzetkanalen juist uitsluiten? Waar sommige fabrikanten niet willen dat bepaalde restanten worden verkocht in supermarkten, willen andere (bijvoorbeeld vanwege een marktaandeel target) dit juist wel.

Waar wilt u dat uw restanten worden verkocht?

Wilt u uw restanten juist in het eigen land of juist in het buitenland verkopen? Veelal geven fabrikanten vanuit een QA perspectief de voorkeur aan verkoop in het eigen land. Redenen hiervoor kunnen zijn de taal en het telefoonnummer op de verpakking, maar ook de ingrediënten-/allergenendeclaratie.